מסע שורשים למשפחות 

בפולין

 

 יפה זהבי

הידעת?

הטבע-זואולוגיה 1/4 מהאוכלוסייה העולמית של החסידות הלבנות- כ-40,000 –חיה בפולין.פולין היא הארץ האהובה